بازدید فرمانده سپاه عاشورا از فعالیت های گروه صنعتی آریا سهند تبریز
2021-04-20

صنایع مصرف کننده محصولات تولیدی آریا سهند تبریز

آشنایی با صنایع مصرف کننده محصولات تولیدی گروه صنعتی آریا سهند تبریز